اطلاعیه فیش واریزی

    باطلاع میرساند ایده پردازان محترم لطفا در هنگام پذیرش در روز نخست رویداد (12 آذرماه 98) فیش واریزی را حتما با خود به همرا داشته باشند باتشکر دبیرخانه …