نشست دکتر وطن پور با فناوران مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نشست دکتر وطن پوربا فناوران مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور محمد مهدی امام جمعه و حمید کاریاب در روز پنجشنبه 98/9/14 در سالن جلسات پردیس علوم پزشکی قزوین برگزار شد. در این جلسه فن آوران به بیان چالش های پیش رو در روند ساخت و تجاری سازی محضولات خود پرداختند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *