سخنرانی دکتر وطن پور در اختتامیه استارت آپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب

در آخرین سخنرانی اختتامیه استارت آپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب حسین وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت از تمامی زحمات عوامل اجرایی این رویداد تشکر کرد.
وی گفت: ما در این رویداد نشان دادیم افرادی توانمند در حوزه ی پژوهش هستیم و این پژوهش ها باید زمینه گسترش ارتباطات بین المللی را فراهم کند.
وی در ادامه تصریح کرد: هدف از برگزاری این استارت آپ یافتن فردی دغدغه مند برای حل مشکلات موجود است. باید تاکید کرد که پس از پایان این رویداد طرح ها رها نشوند و مورد حمایت قرار گیرند تا زمینه برای کار و سرمایه گذاری فراهم شود..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *