اختتامیه ی استارت آپ بین المللی سلامت آب شرب

در آخرین روز از این رویداد که در روز پنجشنبه 98/9/14 در سالن آمفی تئاتر پردیس شهید بابایی علوم پزشکی قزوین برگزار شد، در بخش ارائه پوستر تعداد 3 پوستر بعنوان ایده های برتر برگزیده شدند. در این بخش محمد مهدی ترابی، رضا صدیقی شیری و محمود مکی آبادی به ترتیب بعنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.
در بخش سخنرانی از بین 10 ایده راه یافته به مرحله نهایی، تعداد 3 ایده بعنوان ایده های برتر برگزیده شدند. در این بخش مجتبی زارع، حسین رجب پور و سروش رفیعی به ترتیب بعنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.
در بخش بین الملل نیز زهرا درویش بعنوان ایده پرداز برتر معرفی شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *