سخنرانی مهندس ملکی در افتتاحیه استارت آپ بین المللی سلامت آب شرب

مهندس ملکی رئیس شرکت آب منطقه ای استان قزوین ضمن تقدیر ازبرگزاری استارت آپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب و خیر مقدم به حضار به اهمیت سلامت آب شرب و تلاش برای تامین آن تاکید کرد و در ادامه گفت شرکت آب منطقه ای استان قزوین در تلاش برای تامین آب شرب با کیفیت ، سالم و استاندارد است و اعلام کرد که برنامه هایی را برای اعتلای کیفیت آب شرب در نظر دارد . وی همیچنین برای استفاده از ایده های کاربردی و حمایت همه جانبه ازآنها اعلام آمادگی کرد

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *